A A A Ц Ц Ц
sdushorsg@mail.ru
+73912361242


Еринкова Анна – 3 место многоборье.

Штронда Екатерина – 3 место в упражнении на бревне.